Odmaturuj z matematiky          xoxo ♥
... služba maturantům - doučování matematiky ke státním maturitám    jaro 2015

  ZDE  nabízíme typové úlohy, které řeší stejné matematické problémy, jako úlohy zadané v testu státní maturity 1. 6. 2011
  Ke každé úloze je uveden rozbor, požadované znalosti, komentované řešení a popis jak to hodnotí Cermat.


Masérské kurzy
Zdravotní masér
Sportovní masér

Podrobné informace
o nabízených kurzech.
Široký výběr masérských škol.
Užitečné rady a potřebné předpisy.


topEDU.cz

  <<  Vysvětlení příkladů je i pod čísly vlevo. Další cvičné příklady jsou zcela vlevo pod rozsvíceným písmenem T.
     Stejnou nabídku příkladů, ale rozepsanou, naleznete  ZDE 
Příprava na státní maturitu 2015 začala. Nenechte to na poslední týden!
 Doučování matematiky k maturitě 2015 najdete   ZDE :: eduuu.cz   nebo   ZDE :: topEDU.cz    Starší výsledky Zadání z 2.5.2014 ZDE

... a výsledky zde:
1) 5/24
2) 3^3k+2
3)12a^2 - 12a^3 + 3a^4
4) 2n/2n-1
5) x=5
6) x=3
7) x= 270°
8.1)

8.2) P[0,4]
8.3) (-2,2)
9.1) alfa = 56°
9.2) d = 180 cm
10) S= 314 cm^2
11) velikost PM = 8cm
12) x = 4 jednotky
13) 0,4%
14) Petr pracoval 4,5 hodin
15.1) V = 11litrů (zaokrouhleno)
15.2) S = 3599 cm^2 (zaokrouhleno)
16) A, N, A, N
17) C (40)
18) D (jiný výsledek)
19) B (v 8. roce)
20) A (55%)
21) E (2cm)
22) C (12400m^2)
23) D (odmocnina z 26)
24) B (interval od 3 do 5 včetně)
25.1) E
25.2) D
25.3) A
25.4) F
26.1) A
26.2) E
26.3) C

Blahopřejeme úspěšným!

... doučování na podzim 2015 najdete ZDE

Vážení návštěvníci, přejeme Vám úspěch u maturit 2015.

Vaše redakce
 Co najdete na našich stránkách? - Vše co se týká státní maturity z matematiky!
   ::   
     Online řešené příklady s podrobným komentářem
   ::   
     Online testy
   ::   
     Pro žáky: Nabídka doučování k maturitě na eduuu.cz
   ::   
     Pro vyučující: Vstup pro lektory a školy
   ::   
     Blog - redakční články
   ::   

   ::   
Naše  online řešené příklady jsou obsahově, i stupněm obtížnosti zcela srovnatelné s úlohami státní maturity 2011. Každý příklad Vám nabídne několik možností využití k procvičení dané problematiky. Nejprve se zobrazí pouze zadání. Poté máte možnost příklad vyřešit a jen zkontrolovat správné řešení, nebo si zobrazíte celé podrobné řešení krok za krokem. Každý krok řešení je detailně vysvětlen. Nabídneme Vám i alternativní postupy - tam kde je to možné. V průběhu řešení vysvětlujeme matematické jevy, které je třeba zvládnout pro úspěšné dořešení příkladu. U každého příkladu je vždy uveden rozbor, strategie řešení a jsou tam vyjmenovány znalosti potřebné pro úspěšné řešení úlohy. Závěrem uvádíme vždy způsob zápisu výsledku, popis co je přijatelné pro hodnotitele a doporučení pro nejjistější řešení. Upozorňujeme též na nejčastější chyby a navrhujeme, jak se jich vyvarovat. V neposlední řadě je vždy uvedeno, jak provést zkoušku. Některé příklady jsou doplněny názorným animovaným řešením.  Animované řešení umožňuje sledovat jednotlivé kroky úprav a postupovat v řešení podle potřeby vpřed i vzad.
   ::   
V jednotlivých příkladech je mimo jiné řešena problematika úpravy lomených výrazů, sčítání zlomků, mocniny, odmocniny, záporný mocnitel, výpočty ploch rovinných obrazců, faktoriály, vektory a kartézská soustava souřadnic, rovnice o jedné neznámé, nerovnice a soustavy nerovnic, logaritmy, soustavy lineárních rovnic, analytická geometrie, aritmetické a geometrické posloupnosti, podobnost rovinných útvarů, sinová věta a goniometrické funkce, slovní úlohy, objemy těles, kombinatorika, úlohy o pohybu, procenta a úrokování, výpočet průměru, a další.
   ::   
Naše  online testy navazují na řešené příklady. Poté, co jste přesvědčeni, že danou látku zvládáte, můžete si svoje znalosti ověřit na nepřeberném množství našich online testových úloh. Naše databáze obsahuje více než 100.000 odlišných testových úloh, takže se nikdy nestane, že byste řešili dvakrát stejný příklad po sobě. Některé online testy jsou navíc víceúrovňové (multi-level). To znamená, že po úspěšném vyřešení základního příkladu se Vám otevírá možnost řešit další - obtížnější "level". U online příkladů se vždy ihned automaticky vyhodnotí Vaše řešení a ukáže se jedno ze správných řešení a předpokládaný zisk bodů ve státní maturitě (v případě některých příkladů se zobrazí kromě výsledného řešení i celý postup).
   ::   
Kromě výše popsaných služeb maturantům, které jsou na našich stránkách nabízeny zcela zdarma, uvádíme i databázi lektorů, kteří matematiku doučují. Databáze je propojena na vzdělávací portál   eduuu.cz  . V databázi   eduuu.cz   můžete vyhledávat podle zadaných kritérií. Doučování vyhledáváte podle města, ve kterém se doučuje nebo podle dalších parametrů. Najdete tu kurzy, rekvalifikace, doučování i vyučování ve všech oblastech. Portál je zaměřen především na další vzdělávání, tj. zejména vzdělávání mimo státem řízené oblasti MŠ-ZŠ-SŠ-VŠ. Na portálu tedy nabízejí výuku především soukromé subjekty. Možnost zde inzerovat mají ovšem i instituce z příspěvkové sféry (např. školy).
   ::   
Pro lektory a školy:
  Registrace na eduuu.cz   i vytvoření nabídkového profilu je ZDARMA pro všechny ve všech oblastech vzdělávání.
Katalog   eduuu.cz   je databáze otevřená pro vzdělávací instituce i jednotlivé učitele, lektory.
   ::   
V neposlední řadě upozorňujeme na náš redakční blog, který formou článků rozebírá aktuální otázky maturity z matematiky. Nejnovější článek se zamýšlí nad osudem státních maturit v souvislostech politického vývoje.
   ::   
   ::   
   ::   
   ::   
   ::   

   ::    Archiv - dokumenty ke stažení:

 Podzimní termín 20. 9. 2011  -  zadání  -  výsledky
 •  odkaz [novamaturita.cz] >   oficiální zadání Cermatu - test konaný 20. 9. 2011
  /PDF/ zveřejněno 27.9.2011


 •  odkaz [novamaturita.cz] >   oficiální výsledky Cermatu - test konaný 20. 9. 2011
  /PDF/ zveřejněno 27.9.2011 •  Řádný termín 1. 6. 2011  -  zadání  -  řešení  -  hodnocení
   Zadání:
 •  odkaz [novamaturita.cz] >   oficiální zadání Cermatu - test konaný 1. 6. 2011, zveřejněné až koncem června 2011
  /PDF/


 •  odkaz [EDUin.cz] >   oficiální zadání Cermatu - test konaný 1. 6. 2011 
  /komplet naskenované originální strany/

 •  ke stažení z [EDUin.cz] >   oficiální zadání Cermatu - test konaný 1. 6. 2011 
  /chybí poslední strany s úlohami 24,25,26 najdete je v předchozím odkazu/

 •       Řešení a hodnocení Cermatem:
  Oficiální řešení Cermatu zveřejněné až koncem června 2011:
 •  odkaz [novamaturita.cz] >   Oficiální výsledky úloh didaktického testu konaného 1. 6. 2011
  ( CHYBÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ) 


  Naše řešení zveřejněné den po maturitách 2.6.2011:
 •  Naše výsledky úloh didaktického testu konaného 1. 6. 2011 

  poté EDUin zveřejnil oficiální výsledky VČETNĚ ZPŮSOBU HODNOCENÍ!:

 •  odkaz [EDUin.cz] >   oficiální řešení Cermatu - test konaný 1. 6. 2011 včetně bodů a hodnocení (1. část) 
    /1-15 bez 7/
 •  odkaz [EDUin.cz] >   oficiální řešení Cermatu - test z 1. 6. 2011 včetně bodů (2. část)    /16-26/

 • Státní maturita z matematiky
  Příprava na jaro  -  řešené příklady  -  online testy  -  vše zdarma

  Minulé příklady jaro 2011
 •  Typová úloha 1   sm2011j  
 •    ::     online TEST úloha 1     ::     ANIMOVANÉ ŘEŠENÍ úloha 1    
 •  Typová úloha 2   sm2011j  
 •    ::       ::     ANIMOVANÉ ŘEŠENÍ úloha 2    
 •  Typová úloha 3   sm2011j  
 •    ::     online TEST úloha 3     ::     ANIMOVANÉ ŘEŠENÍ úloha 3    
 •  Typová úloha 4   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 5   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 6   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 7   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 8   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 9   sm2011j  
 •    ::     MULTILEVEL online TEST úloha 9     ::   
 •  Typová úloha 10   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 11   sm2011j  
 •    ::     online TEST úloha 11     ::   
 •  Typová úloha 12   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 13   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 14   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 15   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 16   sm2011j  
 •    ::     online TEST úloha 16     ::   
 •  Typová úloha 17   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 18   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 19   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 20   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 21   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 22   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 23   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 24   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 25   sm2011j  
 •    ::   
 •  Typová úloha 26   sm2011j  
 •    ::     online TEST úloha 26     ::   
  Příklady podzim 2011
 •  Typová úloha 1p   sm2011p  
 •    ::   


  Oficiální úlohy z maturit tu přímo nezveřejňujeme, ale uvádíme odkazy na spolehlivé zdroje.
  Naše cvičné typové úlohy jsou zcela srovnatelné s úrovní oficiálního maturitního zadání.

  info@odmaturujzmatematiky.cz
  Tyto stránky jsou nezisková, nestátní, neEU, nedotovaná iniciativa. Jsou a budou zcela zdarma.

  Podmínky používání:
  Stránky jsou poskytovány "tak jak jsou" bez jakýchkoli záruk. Autoři se do nejvyšší možné míry dané zákonem zříkají jakékoli odpovědnosti za škody či jiné nároky vzniklé používáním těchto stránek.
  Autoři se též zříkají jakýchkoli svých nároků autorských ve vztahu ke zveřejněnému obsahu těchto stránek.
  Každému je dovoleno veškerý zveřejněný obsah těchto stránek bez omezení kopírovat
  a libovolným způsobem zveřejňovat i dále upravovat a libovolně využívat.
  Ovšem pouze způsobem, který neporušuje platné zákony a oprávněné nároky třetích osob.

  kOneCenD


  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  T
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  1p
      mapa stránek   |      slovo redakce   |      úvod   |      doučování   |      blog

  Svobodný software
  Svobodný software